AIESEC projekti


Global Home je AIESEC-ova inicijativa stjecanja internacionalnih iskustava bez napuštanja svog doma

Hrvatske obitelji mogu biti dio života internacionalnog praktikanta, pokazati mu kulturu i običaje.

Global Village


Global Village je AIESEC-ov sajam nakon svakog projekta

U organizaciji AIESEC-a i praktikanata , Global Village postaje mjesto multikulturalnosti te je otvoren javnosti kao prilika da "prođu kroz svijet u jednom danu"

Svi praktikanti prezentiraju svoje države i kulture na štandovima, kroz pjesmu, ples i ostale performanse tokom dana

Global mentors


Globa mentors je AIESEC-ov projekt fokusiran na budućnost jako ranjive skupine društva, djece bez roditeljske skrbi. Cilj nam je mentoriranje djece, dajući im znanja i vještine za budućnost kroz brojne radionice i druge aktivnosti.

Copyright 2018 - HeroFactory. All Rights Reserved